KONTAKT – zgłoszenia awarii kanalizacji

„Czyszczenie kanalizacji – Lesław Dymek”

tel:  604-252-757,   602-256-316

biuro:  (58) 694-19-41
Gdańsk,   Sympatyczna 6
e-mail: info@czyszczeniekanalizacji.pl