Oferta usług

Kanalizacja sanitarna

W ramach udrażniania i czyszczenia rur kanalizacji sanitarnej wykonujemy:

 • przepychanie i  czyszczenie spiralą elektryczną pionów kanalizacyjnych
 • udrażnianie wywiewek pionów kanalizacyjnych
 • czyszczenie mechaniczne i ciśnieniowe poziomów i przykanalików
 • wycinanie korzeni wrastających do rur
 • czyszczenie i płukanie studzienek kanalizacyjnych
 • przeglądy rewizji kanalizacyjnych i klap zwrotnych
 • pogotowie kanalizacyjne

Kanalizacja deszczowa

W ramach czyszczenia rur kanalizacji burzowej wykonujemy:

 • czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji ze szlamów i piasku
 • mechaniczne przepychanie zatorów w rurach
 • wycinanie korzeni przerastających kanalizację
 • wybieranie studzienek kanalizacyjnych i kratek osadczych
 • udrażnianie rewizji pionów deszczowych
 • usuwanie z rur złogów wapiennych
 • czyszczenie odwodnień liniowych

Kanalizacja technologiczna (tłuszczowa)

W celu zapewnienia poprawnej eksploatacji przewodów kanalizacji technologicznej wykonujemy:

 • czyszczenie mechanicznie rur z wytrąconego, stwardniałego tłuszczu, przy pomocy specjalnych głowic czyszczących
 • czyszczenie kanalizacji z osadów produkcyjnych (galwanizernie, malarnie, drukarnie, warsztaty naprawcze, laboratoria)
 • płukanie ciśnieniowe rur kanalizacyjnych w celu profilaktycznego zabezpieczenia przed nagromadzeniem osadów

Inspekcje kamerą TV rur kanalizacyjnych

Wykonujemy (monitoring) w celu oceny stanu instalacji:

 • inspekcje czyszczonych odcinków poziomych i przykanalików
  monitoring pionów kanalizacyjnych
 • powykonawcze oraz przedodbiorowe kamerowanie sieci kanalizacyjnych
  lokalizacja uszkodzeń rur kanalizacyjnych
 • lokalizacja przebiegu kanalizacji
 • poszukiwanie przecieków na instalacjach kanalizacyjnych budynków

Doradztwo i ekspertyzy techniczne kanalizacji

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

 • inwentaryzacje starych sieci kanalizacyjnych
 • ekspertyzy związane z powtarzającymi się awariami i uszkodzeniami rur kanalizacyjnych
 • doradztwo w zakresie poprawnego wykonywania i eksploatowania kanalizacji
 • sprawozdania, foto-sprawozdania, nagrania CD lub DVD

Inne specjalizacje

W ramach zapewnienia kompleksowej usługi wykonujemy dodatkowo:

 • naprawy i dozór przepompowni ścieków
 • przeglądy separatorów związanych z budownictwem mieszkalnym i biurowym
 • odpompowania ścieków z zalanych piwnic i garaży
 • naprawy instalacji kanalizacyjnych (dla stałych klientów)