Inne specjalizacje

W ramach zapewnienia kompleksowej usługi wykonujemy dodatkowo:

  • naprawy i dozór przepompowni ścieków
  • przeglądy separatorów substancji ropopochodnych związanych z budownictwem mieszkalnym i biurowym
  • odpompowania ścieków z zalanych piwnic i garaży
  • naprawy instalacji kanalizacyjnych (dla stałych klientów)
Inspekcja instalacji technicznych