Lokalizacja rurociągów

  • ustalanie przebiegu rur za pomocą fal radiowych (lokalizatory)
  • poszukiwanie uszkodzeń i nieszczelności w kanalizacji za pomocą zadymiarek
  • ocena stanu technicznego rur i miejsc uszkodzeń przy pomocy kamer wizyjnych
Lokalizacja uszkodzeń – zdeformowana rura