Kanalizacja deszczowa

W ramach czyszczenia rur kanalizacji burzowej wykonujemy:

  • czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji ze szlamów i piasku
  • mechaniczne przepychanie zatorów w rurach
  • wycinanie korzeni przerastających kanalizację
  • wybieranie studzienek kanalizacyjnych i kratek osadczych
  • udrażnianie rewizji pionów deszczowych
  • usuwanie z rur złogów wapiennych
  • czyszczenie odwodnień liniowych
Kanalizacja deszczowa przerośnięta korzeniami