Inspekcja TV kanalizacji

Inspekcje kamerą TV rur kanalizacyjnych

Wykonujemy (monitoring) w celu oceny stanu instalacji:

  • inspekcje czyszczonych odcinków poziomych i przykanalików
    monitoring pionów kanalizacyjnych
  • powykonawcze oraz przedodbiorowe kamerowanie sieci kanalizacyjnych
    lokalizacja uszkodzeń rur kanalizacyjnych
  • lokalizacja przebiegu kanalizacji
  • poszukiwanie przecieków na instalacjach kanalizacyjnych budynków

Więcej informacji o zasadach inspekcji rur kamerą TV>>