15. Co to jest WUKO?

WUKO to potoczna nazwa czyszczenia wysokociśnieniowego. Metoda polega na wykorzystaniu agregatu, podającego wodę do dyszy czyszczącej pod dużym ciśnieniem i z dużym wydatkiem.

Głowica czyszcząca wyposażona jest w układ dysz kierujących strumienie wody tak by umożliwić przesuwanie głowicy w rurze i wypłukiwanie osadów.

Czyszczenie wysokociśnieniowe jest najczęściej wykorzystywane do udrażniania podłączeń kanalizacyjnych do budynków i głównych magistral kanalizacyjnych pomiędzy studniami rewizyjnymi.