11. W jaki sposób wykonuje się inspekcje TV kanalizacji?

W zależności od potrzeb i możliwości do inspekcji wykorzystuje się dwa rodzaje kamer: kamery samojezdne i wpychane.

Kamery samojezdne

Kamery samojezdne stosuje się do rurociągów prostoliniowych większych średnic (powyżej 150mm), podczas prac odbiorowych nowych sieci, do inwentaryzacji stanu kanalizacji, poszukiwania miejsc wrastania korzeni, nieszczelności i infiltracji wody. Główną zaletą tych kamer jest ruchoma głowica umożliwiająca badanie stanu złącz i szczegółów uszkodzeń. Wbudowane czujniki pozwalają mierzyć spadki i przeciwspadki rurociągu. Dane zebrane podczas inspekcji pozwalają generować raporty zawierające dane inwestora, opis badanego odcinka wraz z jego graficzną prezentacją, wykresy spadków, opisy i zdjęcia ew. uszkodzeń, oraz propozycje napraw.

Kamery wpychane

Kamery wpychane wykorzystujemy do inspekcji kanałów krętych i tych o mniejszej średnicy. Są niezbędne podczas prac związanych z udrażnianiem kanalizacji i wykonywaniem ekspertyz. Dają możliwość szybkiej oceny przyczyn awarii i dobrania najskuteczniejszej metody czyszczenia. Te kamery również dają możliwość zapisu na nośnik cyfrowy i nanoszenia uwag. Na monitorze stale pojawiają się dane dotyczące metrażu, daty i godziny zapisu. Posiadamy całe spektrum kamer umożliwiających inspekcje rur od 50mm.