Przejezdna kamera inspekcyjna

Przejezdna kamera inspekcyjna – budowa i zasada działania.

Podstawowym elementem kamery inspekcyjnej jest metalowy, ciężki korpus, stanowiący podstawę do montażu oprzyrządowania roboczego. Korpus wykonuje się z aluminium, mosiądzu i stali nierdzewnej. Jest on jednocześnie samojezdnym wózkiem, wewnątrz którego mieści się podstawowa elektronika modułów wykonawczych, silniki napędu jazdy i obrotu głowicy wizyjnej. Ponieważ kamera pracuje w środowisku wilgotnym, a często jest całkowicie zanurzona w wodzie, musi być hermetyczna. Dla zapewnienia 100% szczelności, wnętrze wózka, jak również głowicy wizyjnej, wypełnia się azotem pod ciśnieniem nieco wyższym od atmosferycznego.

Dodatkową funkcją zaazotowania jest osuszanie wnętrza kamery z ewentualnej wilgoci. Chroni to delikatną elektronikę przed uszkodzeniem. Ważnym elementem, charakterystycznym dla tego typu kamer, jest wbudowany w wózek jazdy sensor pomiaru spadków (inklinometr), mierzący pochylenie rurociągu z dokładnością do ±0,1%. Pomiary spadków to bardzo ważna funkcja w kamerach przejezdnych, umożliwiająca dokładną diagnozę przebiegu rurociągu, co ma kluczowe znaczenie w poprawnej pracy kanalizacji.

Napęd wózka kamery realizowany jest przez 4 lub 6 kół napędowych, o budowie dostosowanej do kolistego kształtu rurociągu. Kształt i materiał kół jest tak dobrany, by zapewnić maksymalną przyczepność do mokrego podłoża występującego w kanalizacji. Kamery posiadają kilka zestawów kół, które wymienia się, lub dodaje do istniejących, w zależności od średnicy kamerowanych rur.

Część optyczna kamery

Głowica wizyjna ma możliwość obrotu wokół osi poziomej jak również pionowej. Zawiera wysokiej jakości kolorową kamerą z funkcją Zoom, możliwością sterowania ostrością oraz Autofokus, który automatycznie utrzymuje ostrość podczas jazdy.

Całość dopełniają diody o regulowanym natężeniu światła, dającym możliwość dopasowania jasności do zmieniających się warunków w rurociągu podczas trwania inspekcji. Kamery do pracy w rurach o średnicach większych od 500mm posiadają głowice wizyjne zamontowane na specjalnych pantografach, pozwalających płynnie podnosić obiektyw przy większych średnicach. W przypadkach inspekcji większych średnic wyposaża się głowice w dodatkowe oświetlenie halogenowe lub LED, poprawiające jakość obrazu.