Zasady inspekcji rur kamerą TV

Kamera jest niezbędna do zdiagnozowania przyczyny problemu w systemie kanalizacji

Inspekcje kanalizacji kamerami TV stały się niezbędną czynnością w procesie czyszczenia kanalizacji. Nasza Firma jako jedna z pierwszych w Trójmieście zaczęła stosować małe kamery wpychane do sprawdzania jakości wykonywanych prac. Dysponujemy obecnie całym zestawem kamer, dzięki którym przeglądamy rury w zakresie średnic od 50mm do 500mm.

Systemy kamer inspekcyjnych

Ponieważ rury kanalizacyjne podlegają eksploatacyjnym procesom starzenia, niezbędne do dalszego ich funkcjonowania stają się naprawy. I tutaj kluczowym elementem jest zdiagnozowanie uszkodzeń w rurociągach, jak również określenia położenie miejsc awaryjnych.

O koszcie naprawy sieci kanalizacyjnych decydują głównie prace ziemne i odtworzeniowe. Ciągi kanalizacyjne potrafią leżeć na dużych głębokościach, umiejscowione są głównie pod jezdniami i chodnikami.

Przykanaliki łączące sieci kanalizacyjne z „dostarczycielami ścieków” przykryte są podjazdami i małą architekturą, bardzo kosztowną w odtworzeniu. Dlatego niezbędną stała się możliwość dokładnego ustalenia miejsca uszkodzenia rur kanalizacyjnych, w celu precyzyjnego dokonania naprawy, a co za tym idzie wyrządzenia najmniejszych szkód w infrastrukturze naziemnej.

Kamery inspekcyjne

Powyższe przesłanki legły u podstaw poszukiwania nowych sposobów diagnozowania kanalizacji. Jednym z nich jest kamera inspekcyjna.

Jej budowa musi umożliwiać poruszanie się na znacznych odległościach w rurociągu. Konieczna jest ruchoma głowica, która będzie mogła obrócić się w kierunku uszkodzenia, w celu jego dokładnego zbadania. Dla osiągnięcia tych celów zaprojektowano kamerę przejezdną sterowaną na odległość oraz kamery wpychane.

Raporty z inspekcji TV kanalizacji

Wszystkie dane zebrane podczas przejazdu kamery inspekcyjnej przez rurociąg, służą do stworzenia pełnego raportu z inspekcji kanału. Raport taki składa się z opisu badanego odcinka, jego graficznej prezentacji, wykresu spadków oraz zdjęć i opisów zdarzeń, które ostały zauważone przez operatora. Sprawozdanie zawiera również ocenę eksploatacyjną sprawdzanej kanalizacji wraz z opisem stanu studni rewizyjnych, oraz propozycje naprawy.