Kanalizacje deszczowe

Odprowadzenia wody deszczowej

Kanalizacje deszczowe są wszędzie. Każdy z nas ma z nimi bezpośredni kontakt. Czy to dom jednorodzinny, budynek mieszkalny czy zakład przemysłowy, wszyscy odprowadzają wody deszczowe.

Do czego służą separatory?

Aby nie zanieczyszczać rzek, odprowadzając wody z parkingów i ulic wpina sie do sieci deszczowej separatory, mające za zadanie wyłapać zanieczyszczenia olejowe. Podobne urządzenia montowane są w halach garażowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym separatory należy przeglądać, ewentualnie czyścić, dwa razy w roku.

Jak działają wyczystki?

Wody opadowe z dachu spływają rurami spustowymi poprzez wyczystki do kanalizacji podziemnej. Jeżeli miejsca te są zanieczyszczone, woda przelewa się nieszczelnościami i zalewa elewacje, lub podmywa opaski wokół budynków i niszczy fundamenty.

Aby uniknąć kłopotów z kanalizacją deszczową należy systematycznie czyścić wyczystki, wybierać osady ze studni rewizyjnych i wpustów osadczych, montowanych w miejscach spływu wód opadowych.

Problemy z kanalizacją burzową

Niedrożna kanalizacja burzowa to woda wlewająca się do piwnic i garaży podziemnych. Garaże chronione są odwodnieniami liniowymi, które należy oczyszczać dwa razy w roku. Jeżeli odwodnienia podłączone są do przepompowni to istotna jest ich sprawność. Należy przeglądać pompy i monitorować ich wydajność.

Rury kanalizacji burzowej podatne są na osadzanie piasku i przerosty korzeni przez złącza kielichowe. Przy pomocy wysokiego ciśnienia i mechanicznych narzędzi skutecznie radzimy sobie z tymi przeszkodami.